O naší společnosti

Od roku 2013 pomáháme v rozvoji podnikání našich klientů. Věnujeme se financování, obchodu s nemovitostmi, řešení pohledávek, technické a ekonomicko-právní podpoře projektů, správě nemovitostí a realizacím developerských projektů.  Naší snahou je společně s obchodními partnery dotáhnout každý podnikatelský záměr k rozumné dohodě a spokojenosti obou stran. Do každého projektu jdeme naplno a vždy držíme slovo.

Spokojenost klientů i našich zaměstnanců je pro nás důležitým faktorem, jež je pro nás motivací do každého dalšího projektu.

GARANTUJEME:

  • silné finanční zabezpečení od profesionálů
  • dlouholeté a bohaté zkušenosti v oboru
  • jasnou právní záruku každého kroku dle stávající legislativy
     

NABÍZÍME:

  • profesionální služby a servis
  • individuální přístup ke každému klientovi – řešení na míru
  • pomoc při převzetí komplexní odpovědnosti za veškerý servis, vše dle možností a situace klienta
  • snižování nákladů a zabezpečení rizik při ekonomických či technických problémech
  • zvyšování celkové efektivity projektů.

Zakladatelé investiční skupiny

Josef Lébr

Vystudoval střední báňskou školu v Duchcově, Vysokou školu báňskou v Ostravě a matematicko-fyzikální fakultu v Praze. Po dokončení vysoké školy báňské působil jako fotbalový hráč.

Podnikání začíná v oboru inklinometrického měření a vyhodnocení stability svahu, dále se věnuje dovozu výpočetní techniky a instalaci síťí. Angažuje se ve sportu, nakupuje fotbalové kluby, pracuje ve vedení fotbalové asociace ČR, účastní se malé i velké privatizace a vstupuje na trh s pozemky a nemovitostmi.

Financuje vlastní vývoj komunikačních souprav pro Policii ČR, hasičské sbory, zdravotní zařízení atd. Pronajímá a provozuje několik technických parků.

Založením investiční skupiny Ravantino Group, ve které je 50% vlastníkem, rozšiřuje své působení do strojírenského oboru, provozování hotelů, pohostinství, energetiky a nákupu kancelářských prostor.

Pavel Ondráček

Po gymnáziu se zaměřením na výuku cizích jazyků pokračuje studiem na podnikatelské fakultě VUT v Brně. V roce 1993 se pouští do vlastního podnikání v oboru gastronomie, autodopravy a obchodu se spojovacím materiálem.

Během dalších deseti let se věnuje provozování hotelů, zábavní techniky a gastronomii. O šest let později uplatňuje získané schopnosti a dovednosti ve finančních službách a na trhu s nemovitostmi.

V roce 2013 už působí společně s ing. Josefem Lébrem v investiční skupině Ravantino a rozšiřuje tak své působení o další obory – zejména strojírenství, energetiku nebo real estate. Mezi nejvýznamnější aktuální projekty patří  například rozvoj mezinárodního veřejného přístavu Píšťany – Marina Labe s kapitánskou akademií, vlastní výrobou hausbótů a flotilou kajutových lodí.

V osobním životě se rád věnuje rodině, mezi jeho největší záliby patří cestování a jachting. Je ženatý, má dvě dcery a jednu vnučku.

Claudie Maříková

Po studiu na ČVUT v Praze a na italské univerzitě del Sacro Cuore v Miláně nastartovala kariéru v polovině devadesátých let v mezinárodní pojišťovací skupině AIG, kde se díky zkušenostem s budováním portfolia korporátního a vládního segmentu stala manažerkou zodpovědnou za Busines Development.

V roce 2010 částečně opouští vrcholný byznys, aby se mohla více věnovat své dceři, a naplno se vrací v roce 2013 jako členka boardu pojišťovací sítě INSIA s působností v Česku, Polsku, Itálii a Rumunsku. Buduje nové pobočky, podepisuje 60 nových franšízových partnerů během dvou let. Současně řídí provoz průmyslového parku a solární elektrárny EVE Rohenice a zde začíná i její spolupráce se skupinou Ravantino. V roce 2018 ji už nacházíme jako klíčovou manažerku společnosti, zodpovědnou za komunikaci a podporu sales jedné z jejích nejdůležitějších akvizic, akciové společnosti Zbirovia.

Claudie spatřuje důležité poslání v dobrovolnické činnosti a proto se dlouhodobě účastní projektů Nadací Terezy Maxové, Konta Bariéry nebo Dobrý Anděl. Miluje lyžování, tenis, divadlo a knihy. Hraje na klavír a její zálibou je historie.