O NÁS

Společnost vznikla v roce 2013 za účelem poskytování finančních  služeb, nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, nákupu a prodeje pohledávek a dále pak realizace developerských projektů.
Ve společnosti využíváme dlouholetých zkušeností vlastního technického týmu v oblastech správy nemovitostí, technické a ekonomicko-právní podpory projektů. Ve všech oblastech našeho podnikání preferujeme osobní a profesionální přístup, s tím, že naší snahou je dosáhnout cíle co možná nejrozumnější dohodou stran.

Zaměření společnosti je orientováno převážně na profesionální služby a servis pro klienta.

Pro naše zákazníky vytváříme řešení na míru, na základě jejich individuálních potřeb, jejich stávajících či dlouhodobých ekonomických či tech.problémů s ohledem na maximální efektivitu a zabezpečení stávajících rizik. Jejich i jejich finančních partnerů. Samozřejmě s důrazem na související úsporu nákladů konkrétních projektů. 
Naším cílem je nabídnout zákazníkům pomoc při převzetí -  dle možností  - komplexní odpovědnosti za veškerý servis s jasnou právní garancí dle stávající legislativy. Těchto cílů je dosahováno nejen díky Našemu osobnímu přístupu ke klientům a bohatým zkušenostem, ale také díky spolupráci se silnými finančními partnery nejen z bankovního, ale také i ze soukromého sektoru, čímž dochází k co nejmenším časovým prodlevám. Díky tomuto dochází  nejen ke značným úsporám nákladů spojených s provozem ale také se zvyšuje reálnost dotažení takovýchto podnikatelských záměrů do konce.